messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน (อาชีพการทำขนมหวานบัวลอยมะพร้าวอ่อน)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จึงได้นำรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ แนวทาง ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผนกิจกรรมบูรณาการ มาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2566) โดยมีรูปแบบกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแกนนำป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมที่ 2 การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน
ผู้โพส : admin