ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำบัญชี(นางสาวชณิกาญนจ์ คำพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง