ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา(นายจำลอง วงค์อนุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง