ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง