info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
camera_alt ภาพกิจกรรม
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) [13 กรกฎาคม 2564]
ชีวิตแบบวิถีใหม่(New Normal) [13 กรกฎาคม 2564]
ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี [13 กรกฎาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ ไทยชนะ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง [11 มิถุนายน 2564]
 
info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
QR Code

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ ฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563

QR Code

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงจอดรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
ประเมิน--ITA--64