messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยวของ อบต.อินทร์แปลง ศาลาทรงงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครอบ 84 พรรษาวัดศรีบุญเรือง บ้านดอกนอ หมู่ที่ 1
ภาพ