องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี. โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบควบคุมซัมเมอร์ส ประปาบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ประปาบ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ำในกระบวนการผลิตน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 78.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.48 x 0.25 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 ม. ยาว 44.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 ม. ยาว 46.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.48 x 0.25 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 ม. ยาว 44.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 ม. ยาว 46.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.48 x 0.25 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 78.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.48 x 0.25 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 78.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิดขนาด 0.46 x 0.50 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปรูปตัวยู บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 ม. ยาว 44.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 0.60 ม. ยาว 46.00 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปิด ขนาด 0.46 x 0.50 ม. และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายบุญยัง ถึง เขตทางหลวง 2092 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายศิริ ตรีจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านนายม ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนายวารินทร์ - บ้านนายพรหม หมูที่ 3 บ้านหัวนา ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างขุดลอกห้วยไร่ตอนบน เริ่มจากห้วยกุดรังลงมา บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 500.00 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 2.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างขุดลอกห้วยผักกูด บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 500 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 ม. ไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างขุดลอกหนองแห้ว บ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน หนองน้ำมีเนื้อที่ 5,790 ตร.ม. ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 ม. ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 10,400 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถ EMS (นายกระบวนเพรช เยี้ยมเจริญ) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อไส้กรองตะกอนใย ขนาด 20 นิ้ว และไส้กรองเมมเบรน 4040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนายม หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายปัน พันธ์ประดับ) ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน หมุ่ที่ 6 สายทางห้วยวังลูกแห ไป บ้านนายเวียง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 สายบ้านนายยันยง โสภา ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาแม่บ้านสำนักงาน อบต.อินทร์แปลง(นางเครือฟ้า อุปชัย) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อินทร์แปลง(นายวารินทร์ พิมเสน) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา(นายธีรศักดิื ฝูงพิลา) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา(นายจำลอง วงค์อนุ) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาบุคคลดูแลความเรียบร้อยสำนักงาน อบต.อินทร์แปลง (นายศิริศักดิ์ หมั่นเสนา) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาคนงานส่งน้ำดื่ม(นายสุริยัน โสภา) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ในเขตตำบลอินทร์แปลง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อินทร์แปลง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนายม หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายปัน พันธ์ประดับ) ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน หมุ่ที่ 6 สายทางห้วยวังลูกแห ไป บ้านนายเวียง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 สายบ้านนายยันยง โสภา ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนายม หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายปัน พันธ์ประดับ) ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 สายบ้านนายยันยง โสภา ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 สายทางห้วยวังลูกแห ไป บ้านนายเวียง ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนายม หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายปัน พันธ์ประดับ) ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนายม หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายปัน พันธ์ประดับ) ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้กระจกแบบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 149 ลึก 40.6 สูง 87.4 เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาแม่บ้านสำนักงาน อบต.อินทร์แปลง เดือนมกราคม 2567 (นางเครือฟ้า อุปชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาคนงานส่งน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2567 (นายสุริยัน โสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบุคคลดูแลความเรียบร้อยสำนักงาน อบต.อินทร์แปลง เดือนมกราคม 2567 (นายศิริศักดิ์ หมั่นเสนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา เดือนมกราคม 2567 (นายจำลอง วงค์อนุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาคนงานดูแลระบบผลิตน้ำประปา เดือนมกราคม 2567 (นายธีรศักดิ์ ฝูงพิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
1 - 50 (ทั้งหมด 973 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20