messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายบริสุทธิ์ สังชาตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 0812607207
นายไทยรัตน์ นาคบุตร
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 06-13713957
นายบุญเส็ง สมศิลป์
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0828549048
นายเวช ยอดต้น
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0937927305
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 0611091114
นายไพรวรรณ์ คุณบุราณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 093-327-8873