messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ฐานข้อมูล(Open-Data)
camera_alt ภาพกิจกรรม
E- Service[12 มิถุนายน 2567]
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง[7 พฤษภาคม 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567[16 เมษายน 2567]
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่[7 มีนาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview60
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview64
ช่องทางการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview72
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview81
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview93

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบริสุทธิ์ สังชาตรี
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0812607207
นายบริสุทธิ์ สังชาตรี
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0812607207
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประเมิน--ITA--64

สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้21,368
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)66,987
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ