messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศสภา
ระเบียบสภา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
ระเบียบสภา ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2